Reglur um framreikning endursöluverðs íbúða

Reglur um framreikning endursöluverðs íbúða
Reglurnar taka mið af 12. gr. samþykkta Byggingarsamvinnufélagsins Samtaka aldraðra og lögum nr. 153/1998 um byggingarsamvinnufélög. Þær voru samþykktar á aðalfundi hinn 3. apríl 2006 og endurskoðaðar á stjórnarfundi 28. september 2016.
Í 12. gr. samþykktanna segir:
„ ... Söluverð íbúðar má aldrei vera hærra en upphaflegt kostnaðarverð hennar, að teknu tilliti til vísitölu byggingarkostnaðar og með hliðsjón af viðskeytingu, lagfæringu og ástandi hennar samkvæmt mati matsmanns félagsins eða dómkvadds matsmanns/matsmanna. ...“Matsmaður á vegum Samtaka aldraðra bsvf. framreiknar upphaflegt kostnaðarverð eignar (stofnkostnað) að viðbættri verðhækkun/lækkun samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar á hverjum tíma. Matsmaður meti viðskeytingu og endurbætur á hverri íbúð. Hann meti ástand hverrar íbúðar, ýmist til lækkunar eða hækkunar, skv. 12. gr. samþykkta félagsins. Við framreikning á stofnverði íbúðar er notuð byggingarvísitala Hagstofu Íslands.

1. Eftirfarandi liðir hafa áhrif á mats- og endursöluverð íbúðar:

 • a. Öll málning innan íbúðar, þ.e. veggir, loft, sýnilegar lagnir og gluggar.
 • b. Viðhald á innréttingum.
 • c. Hurðir, húnar, skrár, læsingar og lamir.
 • d. Viðhald gólfefna. Slípun og lakk á parketi, slit á gólfdúk, endurnýjun á skemmdu gólfefni ofl.
 • e. Viðhald á raflagnaefni.
 • f. Hreinlætistæki s.s. salernisskál m. kassa, salernissetur og handlaug.
 • g. Öll blöndunartæki , klósettrúlluhaldarar, snagar og gólfvatnslás í sturtu/baði.
 • h. Lögbundin ljós, í geymslum, baðherbergi og eldhúsi.
 • i. Ástand á rafmagnstækjum s.s. eldavél, helluborði, bakarofni, gufugleypi.
 • j. Slökkvitæki, reykskynjarar og dyrasími í íbúð.
 • k. Hitastýrðir ofnkranar, stillité ofl.
 • l. Gluggajárn, stormjárn, svalahurðarbúnaður.
 • m. Ástand einangrunarglers í gluggum en það er séreign íbúðar.Önnur atriði til hliðsjónar við úttekt íbúðar:

2. Um ástand íbúðar: Meginreglan er sú að íbúðareigandi tekur við íbúð í góðu ástandi og skilar henni í sambærilegu ástandi, sem er eftirfarandi:

Íbúð er óaðfinnanlega nýmáluð. Raflögn, rafmagnstæki, salerni, sturtubotn, baðkar og blöndunartæki eru í góðu lagi og hrein, enginn leki og virkni fullkomin. Hitakerfi íbúðar er í góðu lagi. Ofnar og stýrikerfi hafi fengið eðlilegt viðhald. Hitastýrðir ofnkranar eru skoðaðir sérstaklega. Íbúðareiganda ber ætíð að sjá um og greiða kostnað af viðhaldi á íbúð sinni. Mikilvægt er að kallaður hafi verið til fagmaður ef leki hefur komið upp eða annað tjón, sem valdið hefur skaða.

3. Lóð tilheyrir sameign: Til lóðar telst m.a. allur gróður, göngustígar, leiktæki, ljósastaurar, girðingar, sorptunnur, sorpskýli ofl.

4. Bílaplan og bílgeymsla tilheyra sameign: Burðarvirki, þakefni, merking, þrif, málun, allar hurðir m. búnaði, vatnsúðakerfi, loftræsikerfi, hitakerfi, slökkvitæki, leiðbeiningarmerki, almenn lýsing, m. lömpum og perum.

5. Sameign: Öll sameign innandyra, gangar, þvottahús, hjólageymslur, félagsaðstaða, gólfefni, lyftur, lyftuhús, dyrasími (móðurstöð), loftnets- og sjónvarpsbúnaður, vatnsúðakerfi, slökkvitæki, leiðbeiningamerki, allar sameignarhurðir m. skrám og pumpum, almenn lýsing m. lömpum og perum.

6. Viðhald á allri sameign hússins er á ábyrgð húsfélagsins. Ýmis atriði geta haft áhrif á sölumöguleika íbúðar sbr. neðangreint.

 • a. Viðhald og endurnýjun á þaki ásamt rennum og niðurföllum.
 • b. Viðhald og endurnýjun á útveggjum, þ.e. málun, sprunguviðgerðir og álklæðning.
 • c. Viðhald og endurnýjun útihurða.
 • d. Viðhald á lagnakerfi neysluvatns-, frárennslis- , hitakerfi, sorprennu og raflögnum.
 • e. Viðhald á lóð.
 • f. Staða hússjóðs og framkvæmdasjóðs fyrir íbúð og sameign.Verði ágreiningur milli seljanda íbúðar og félagsins um matsverð íbúðar, er heimilt skv. 12. gr. samþykkta félagsins að óska eftir dómkvöddu mati og skulu þá framangreindar matsreglur lagðar til grundvallar mati hverrar íbúðar.